شرکت تیان ژان


شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می باشد. امروزه علاوه بر آیتم های فنی، کیفی، تنوع تولید و به روز بودن محصول، اقتصادی بودن دستگاه ها نیز مورد توجه بسیاری از متولیان باشگاه های ورزشی قرار گرفته است.  

از این رو شرکت بادی استرنت ( پویان ورزش سناباد) نیز بنا بر رسالت خود در تامین نیاز های باشگاه های ورزشی با توجه بر قیمت مناسب، کیفیت و تنوع محصول، اقدام به اخذ نمایندگی  از شرکت تیان ژان نموده است.

 

 


تصحیح جستجو

تخته شکم
تخته شکم

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می ب.....

تخته شکم متغییر
تخته شکم متغییر

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می ب.....

تی بار قایقی
تی بار قایقی

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می .....

جاوزنه ای یا درخت وزنه
جاوزنه ای یا درخت وزنه

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می .....

دستگاه اسمیت
دستگاه اسمیت

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می ب.....

دستگاه اسمیت ناتیلوس
دستگاه اسمیت ناتیلوس

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می .....

دستگاه تقویت عضلات باسن
دستگاه تقویت عضلات باسن

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می ب.....

دستگاه جلو بازو
دستگاه جلو بازو

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می ب.....

دستگاه جلو بازو لاری
دستگاه جلو بازو لاری

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می ب.....

دستگاه جلو بازو ناتیلوس
دستگاه جلو بازو ناتیلوس

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می .....

دستگاه جلو ران
دستگاه جلو ران

شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکیبی می ب.....

دستگاه جلو ران ناتیلوس
دستگاه جلو ران ناتیلوس

 شرکت تیان ژان یکی از شرکت های معتبر تولید دستگاه های بدنسازی، ماشین های بدنسازی، هوازی و ترکی.....

نمایش 1 تا 12 از 58 (5 صفحه)